אפקה - מכללה אקדמית ל הנדסה ב תל אביב משרד החינוך מחוז המרכז   ארגון הפרטיזנים ארגון הפרטיזנים  Data | Tools@People | Maps | Partisans Site | Yad Vashem | Help

Thursday, April 28, 2005

תבנית לבלוג רילשיונט - פרטיזנים - RelatioNet Blog Template

תוכל להשתמש בתבנית זו כדי לפרסם בלוג רילשיונט באינטרנט
התבנית ניתנת להורדה בכתובת הבאה
www.relationet.net/PartisansRelatioNetBlogTemplate.doc
ה. פרסם מחדש בעזרת הלחצן Republish
ו. רענן את הדף בעזרת המקש F5

Wednesday, April 27, 2005

תבנית לפרטי המראיין הפרטיזן וקרוביו

תוכל להשתמש בתבנית זו כדי למלא את הפרטים באנגלית אודות המראיין, הפרטיזן וקרוביו
עזרה כיצד למלא את הפרטים תמצא במדריך למראיין
אם לפרטיזן קרובים רבים, תוכל להעתיק ולהדביק את הקטע הנוגע לפרטי הקרובים ככל שתצטרך
את התבנית תוכל להוריד בכתובת הבאה
www.relationet.net/survivetemplate.doc

תן למאמר הראשון כותרת שתכיל את שם משפחתו ושמו הפרטי של הפרטיזן באנגלית
העתק את כל הקוד הנמצא ב
www,relationet.net/survivetemplate.doc
בחר במצב Edit HTML והדבק לתוך תיבת העריכה
עבור למצב Compose ומלא את כל הפרטים
מידע חסר סמן ב X
פרסם מחדש בעזרת הלחצן Publish Post

RelatioNet AA BB 11 CC DD
Full Name (Partisan)


Interviewer:

Full Name/s
Telephone: +972-972-09-0000000 Fax: +972-972-09-0000000
Mobile: +972-972-052-3333333 Email: aaa@bbbbbb.net
ICQ: No
Messenger: No

Address: Town CountryPartisan:

Code: RelatioNet AA BB 11 CC DD
Family Name: Family First Name: First Name Middle Name: Middle Name
Father Name: Father Name Mother Name: Mother Name
Birth Date: 1/01/1925
Town In Holocaust: Town Country In Holocaust: Country
Profession (Main) In Holocaust: Profession
Status (Today): Alive/Dead
If Dead -
Death Place: Town Country Death Reason: Death Reason Year Of Death: Year
If Alive - Address Today: Town Country
Email: aaa@bbbbbb.netRelatives:

Code: RelatioNet AA BB 11 CC DD
Family Name: Family First Name: First Name Middle Name: Middle Name
Father Name: Father Name Mother Name: Mother Name
Relationship (to Survivor): Relationship

Birth Date: 1/01/1925
Town In Holocaust: Town Country In Holocaust: Country
Profession (Main) In Holocaust: Profession
Status (Today): Alive/Dead
If Dead -
Death Place: Town Country Death Reason: Death Reason Year Of Death: Year
If Alive - Address Today: Town Country
Email: aaa@bbbbbb.net


Code: RelatioNet AA BB 11 CC DD
Family Name: Family First Name: First Name Middle Name: Middle Name
Father Name: Father Name Mother Name: Mother Name
Relationship (to Survivor): Relationship

Birth Date: 1/01/1925
Town In Holocaust: Town Country In Holocaust: Country
Profession (Main) In Holocaust: Profession
Status (Today): Alive/Dead
If Dead -
Death Place: Town Country Death Reason: Death Reason Year Of Death: Year
If Alive - Address Today: Town Country
Email: aaa@bbbbbb.net